Bra lärare får oss att växa

28 Feb

Våren 2013 genomför vi en kampanj i Vittra under namnet Vittra Tribute. Det är ett gemensamt arbete för att bland annat bidra till ökad stolthet och nyfikenhet för läraryrket. Vi vill hylla bra lärare som får oss att växa, helt enkelt!

Birgitta Nyström heter hon, min lågstadielärare i Åmål. Hon som gjorde det så lätt för mig att som 8-åring flytta till ny stad, börja i ny klass och känna mig trygg i allt det nya. Hon som såg vad just jag behövde och lät mig göra just det. Hon som så medvetet använde hela sin repertoar av pedagogiska metoder för att vi elever skulle förstå hur vi kunde lyckas. Hon som är en av anledningarna till att jag valde att bli lärare.

Bra lärare är ovärderliga, det vet vi. Birgitta var ovärderlig för mig, och säkert har du någon lärare du stött på i livet som gjort skillnad just för dig.

Ibland verkar det som att alla dessa bra lärare som gör skillnad faller bort i mediabruset. Det är många andra saker som lyfts fram i debatter och diskussioner om förskola och skola (betyg, gruppstorlek, omdömen osv), viktiga saker som vi förstås ska prata om. Parallellt med detta behöver vi lyfta fram lärares betydelse och insatser för barns utveckling och för samhället i stort ännu mer. Inte bara för att ”forskning säger att” det är viktigt, utan för att faktiskt uppmärksamma allt bra som sker i alla dessa möten mellan barn, elever och lärare i förskolor och skolor varje dag – hela tiden. Ett sätt att öka både stolthet för och feedback till en otroligt viktig yrkeskår!

Bild

I Vittra vill vi vara med och bidra till detta.

På regeringens uppdrag tog Skolverket förra året initiativ till den fantastiska webbsidan För det vidare, med syftet att attrahera fler med ett genuint intresse för pedagogik och lärande till lärar- och förskolläraryrkena. På webbplatsen kan man hylla lärare som betytt mycket, och på så vis sprida ordet om vad det är lärare gör som gör skillnad. Webbplatsen har funnits i knappt ett år och i slutet av vecka 8 hade 2240 lärarhyllningar gjorts. Med tanke på hur många av oss som haft flera lärare i våra liv är det en väldigt låg siffra… I Vittra uppmuntrar vi nu våra 900 medarbetare att vara med och bidra till en förändrad syn och attityd kring läraryrket, genom att bland annat hylla lärare de själva haft som betytt mycket på Lärarhyllningen. Vår ambition är dubbla antalet på ganska kort tid, och att det den 9 april finns 4500 hyllningar!

Vill du vara med och bidra, och framför allt vill du vara med och lyfta en väldigt viktig yrkeskår – som gör skillnad? Hylla då en eller flera lärare som betytt mycket för dig. Sprid ordet och sprid kraften i att bra lärare får oss att växa.

Jag har hyllat Birgitta på Lärarhyllningen, jag valde också att ringa upp henne och berätta om min hyllning. Det samtalet, med min nu 75-åriga lågstadiefröken, var ett av dom häftigaste samtal jag haft på länge!

Frida Gustafsson Wennö, Chef Kvalitet och Utveckling Vittraskolorna, 0733-650018

 

Plötsligt händer det… jag fattar HUR jag lär mig!

16 Jan

Det här blogginlägget ska försöka beskriva något som det talas om mycket men som kan vara svårt att få syn på, eller en förstå om man inte är en del av skolan värld varje dag: Att synliggöra ”lärandet”… Det riktigt värdefulla och intressanta finns bakom de länkar som leder vidare till texter och filmer gjorda av elever på Vittra Forsgläntan. Läs, lyssna och lär!

Om man skulle göra en topplista över vad som gör undervisning bra, vad som leder till goda resultat och måluppfyllelse så finns det några faktorer som vi kan kan vara helt säkra på, sådant som har både vetenskapligt stöd och som stämmer med lärares och elevers egna erfarenheter:

På solklar plats #1: ALLT som skapar ökad förståelse för hur jag lär mig, vad jag kan och vad jag behöver utveckla. På pedagogiskt språk brukar det kallas för ”formativ återkoppling” eller, lite slarvigare, ”feed forward”. En undervisning som hela tiden handlar om vad vi lär oss och som ger som information om hur nästa steg i utvecklingen ska tas har enorma förutsättningar att lyckas. Bra undervisning kan alltså inte bara handla om VAD man ska lära sig, den är lika mycket inriktad på att förstå HUR det ska gå till (och HUR det gick) och det finns mycket bra svar på VARFÖR man gör det man gör, det finns engagemang och höga förväntningar.

Den korta versionen av projektet på Forsgläntan lät ungefär såhär:

”Vi skulle jobba med muntlig presentation och idén var att eleverna skulle göra tal eller presentationer på antingen A-, C- eller E-nivå men det gick inte eleverna med på. De ville göra tre olika presentationer för det var skillnaden mellan en bra och en mindre bra presentation som intresserade dem. Och då gjorde vi så.”

På Vittra Forsgläntan finns det en tydlig idé om hur eleverna ska ”bli mästare över sitt eget lärande”. De första stegen handlar om att lära sig begreppen, att förstå det som står i kursplaner och uppgifter på riktigt. Med förståelse av begreppen kan man få grepp om verben, om det som ska göras… Vad betyder det t.ex ”att analysera”? Sist men inte minst handlar det om att förstå kvalitet och progression och de uttrycks bl.a. i kursplanernas värdeord, hur många förstår faktiskt skillnaden mellan ”utvecklat resonemang” och ”mycket väl utvecklat resonemang”? -Eleverna i seniorlaget på Vittra Forsgläntan gör det…!

Skärmavbild 2013-01-16 kl. 09.40.57

Att skotta snö på Arktis: ”Vi tyckte att uppgiften var väldigt bra, vi lärde oss inte bara hur man gör en bra muntlig redovisning, utan också hur man kan ta hjälp av målen i sina arbeten, inte bara i svenskan. Vi rekommenderar starkt den här uppgiften till andra skolor. Det krävs dock en viss förförståelse inför en sådan här uppgift. Innan man börjar jobba med det här är det bra om eleverna redan är lite insatta i målen. Det är också viktigt att man har en öppen dialog mellan lärare och elever, så att man kan få den handledning och formativa bedömning som krävs …”  

Lär av oss!: ”Projektet har fått oss att veta vad som krävs för de olika nivåerna, samt veta vart man själv ligger och vad som krävs för att uppnå nästa nivå, att veta sina egna utmaningar och kunna ligga på sin egen nivå i arbetet. Vi tycker att det har varit kul och lärorikt att få jobba på detta sätt och det är kul när lärare vågar anta nya sätt att jobba på för vårt lärande.”

LeLe här!:”Om vi hade fått göra om denna film så hade vi planerat mycket bättre, och jobbat på samarbetet. Vi skulle ha jobbat mer med progressionen så att man ser mer skillnad mellan de olika talen t.ex. på A-talet kunde man ha haft en power point eller bilder för att förstärka sitt budskap och få mer intresserade lyssnare. Så nu vet vi vad vi skulle gjort bättre om vi hade fått en andra chans, men det tar vi lärdom utav. Detta var i alla fall en väldigt stor och rolig utmaning vi tog oss an. Det var väldigt lärorikt och man hade också väldigt roligt under inspelning och alla omtagningar”

Chacha bloggen: ”Vad vi lärt oss och kommer att använda oss utav i resten av vår skolgång är att handledning är en av de bästa sätten att lära sig och förstå sitt eget lärande på. Nu förstår vi även betygskriterierna och vet hur vi ska få de betyg vi vill. Inte bara i svenskan utan även i andra ämnen.”

Att käcka koden: ”Vi alla tre känner att vi har växt som personer och hur vi lär oss. Det handlar om att ‘’knäcka’’ koden om hur man lär sig. Inte att vissa är smartare än andra. Allt detta kommer vi ha med oss i framtiden och även när vi börjar på gymnasiet till hösten”

When the learning gets tough:Den stora utmaningen i projektet var att förstå vad som krävs för att få de olika betygen. Men att förstå kriterierna är ju så viktigt! Annars vet man ju inte vad man ska lära sig! Det här är ju enkelt för er lärare, det är ert jobb och ni måste lära er kursplanen. Men vi har insett att det är minst lika viktigt att vi förstår kursplanen som att ni gör det.”

Fy f—- vad vi är bra! ”…Och sist men inte minst så får vi lära oss hur vi på olika sätt kan lära oss, utvecklas på bästa sätt och ett bredare perspektiv på allt (något som jag tycker är väldigt viktigt – och brist på – i vår värld!). Vi ska göra den här världen till en lite bättre plats med stor hjälp av våra fantastiska lärare och helt underbara skolsystem” 

Det kan inte sägas bättre än så!

/Ante Runnquist, Vittraskolornas kvalitetsteam

Skolbibliotek 3.0 @Vittra Södermalm

29 Nov

Till alla vuxna som läser den här bloggen: Plocka fram bilden av ett skolbibliotek… Vad dyker upp i huvudet? För vår del är det blandade intryck, dels en härlig plats, en skattkista fylld med böcker och upplevelser men också en lite trist plats, ofta avskild från resten av skolan och lite dammig. Det var kanske mer en plats där man kunde var ifred än en plats att bli inspirerad av. Öppna nu ögonen för något helt annat: vår bild av en modern lärmiljö där biblioteket är navet i arbetssättet och juvelen i kronan!

Den nya skollagen kräver att alla skolor har ett skolbibliotek och i samband med att vi skulle bygga om Vittra Södermalm tänkte vi att vi borde kunna göra något åt den lite dammiga bilden av skolbiblioteket. Vi ville lyfta biblioteket och göra det till juvelen i vår lärmiljö, till en ny sorts skattkista fylld med digitala och analoga resurser som fungerar används hela tiden. Sagt och gjort: nu har vi en miljö värdig 2000-talet och våra elever och… vi har till och med skapat en skattkista!

ATT miljön är fin och skol-olik gör att man visar mer respekt mot miljön, man vill att den ska vara fin, det känns att den är till för oss.

Det är trivsamt och det gör att man koncentrerar sig bättre och skolan inbjuder faktiskt till att det är en plats där man stannar kvar efter skolan, vi gillar helt enkelt att vara här även när det inte är skola. För oss betyder det mycket eftersom en av de bra sakerna med den här skolan är att vi elever kommer från många olika håll och då är det ännu viktigare att skolan är en fast punkt.

Vi har medvetet lagt upp ribban för oss själva: lärmiljön är fantastisk idag men den har potential för arbetssätt som vi vill fortsätta att utveckla framöver. Lärmiljön sätter inga gränser utan på minner oss om att ”vi ska ända hit”!

Det bästa är att miljön fungerar som en magnet, eleverna vill dit, vill vara där och när man drar upp dörrarna till biblioteket så dröjer det inte länge innan det är fullt och eleverna lånar och läser böcker som aldrig förr. Det finns ingen skarp gräns mellan digitala medier och de analoga, det är egentligen inte så konstigt, du kan låna en läsplatta för en timme eller referenslitteratur, det beror ju på vad som funkar bäst för dig

Miljön bidrar och till att man umgås med fler, man pratar helt enkel mer med andra och jobbar mer tillsammans om man inte är som en klass, en grupp hela tiden, i samma rum. Det är viktigt! När det är varierat blir det ofta bättre.

Lärmiljön ett uttryck för våra värderingar: det är otroligt viktigt att elever får vistas i en vacker och funktionell miljö under sin arbetsdag. – Vad som är funktionellt är naturligtvis olika för olika skolor men för oss är det naturligt att miljön är lika varierad som våra elever. Vi lär oss på olika sätt och vi behöver olika miljöer beroende på vad vi gör. Det är lika viktigt med tydlighet och struktur för att skapa en fokuserad miljö med förutsättningar för att lära sig mycket.När en elev vill jobba själv och vara fokuserad på sina egna tankar fungerar en sorts miljö bra, när man vill arbeta tillsammans med andra och byta idéer behöver man ibland en annan, i vår skola ser man med blotta ögat vad som är tänkt för vad och det gillar vi.

”Små avskärmade miljöer fungerar verkligen! Här är det liksom tydligt vad ett hörn är till för. Så är det inte i t.ex. klassrum som ser likadana ut, där vill man liksom inte vara, där ska man bara vara. Visst, det kan vara helt ok med fina möbler och så men det är inte lika tydligt som här”

Jämfört med hur vi hade det tidigare så har vi skapat en miljö med större variation och med tydligare identitet, nu talar lärmiljön samma språk som vårt pedagogiska tänk. Man kan både se och känna vad olika delar av miljön inbjuder till och det är precis det som är meningen! Grunden är naturligtvis en trygg skolkultur där alla respekterar varandra med tydliga förhållningssätt och spelregler, när man har det finns förutsättningar att skapa en stimulerande fysisk lärmiljö. Nu har vi det men den häftiga känslan är att vi bara har börjat, det mesta av det roliga ligger framför oss!

Det finns inga öde ytor och det bidrar till att man känner sig trygg… vi hatar korridorer och trapphallar! –Där känner man sig lätt otrygg och ensam, här är man liksom tillsammans med andra hela tiden och lärarna är hela tiden nära (lite jobbigt är det också, de har liksom koll på en…)

/Elever och pedagoger på Vittra Södermalm

Btw: Så här ser vår nya trapphall ut, den är faktiskt inte så illa…och det finns mycket mer att se. -Kom och hälsa på!

Ny statistik finns tillgänglig i SIRIS

8 Nov

Under torsdagen uppdaterades Skolverkets betygsstatistik i den nationella skoldatabasen SIRIS. Det här är en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete inom Vittraskolorna. Med hjälp av resultatanalyser, forskning och gemensamma erfarenheter skapar vi bättre utbildning för våra elever!

Vi är stolta över våra skolors resultat, även om det som alltid finns förbättringsområden på både enskilda enheter och på huvudmannanivå. Innan sommaren sammanställde vi alla våra skolors resultat (av kunskapsuppdrag, värdegrundsuppdrag och hur våra elever, föräldrar och medarbetare upplever våra verksamheter) för att analysera dessa och ta fram utvecklingsområden, på både varje enhet och huvudmannanivå.

Den nationella statistiken för läsåret 2011/12 i SIRIS visar att eleverna i Vittraskolorna sammantaget når goda betygsresultat. Det genomsnittliga meritvärdet för niorna i våra grundskolor låg våren 2012 på 226. Detta ska jämföras med riksgenomsnittet som är 211.  Även när man ser till andelen elever som fått minst betyget Godkänt i alla ämnen, och andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet, ligger Vittraskolorna över riksgenomsnittet. Våren 2012 fick 86 procent av våra avgångselever minst betyget Godkänt i alla ämnen, medan genomsnittet i riket låg på 77 procent, en ökning för Vittraskolorna med 2% jämfört med föregående år. Andelen behöriga elever från Vittraskolorna till gymnasieskolans yrkesförberedande program låg på ca 93,5 procent* – att jämföra med 87,5 i övriga riket.

Vi är stolta och glada över att vi har ökat andelen behöriga med 2%  jämfört med föregående läsår men vårt mål är att samtliga elever blir behöriga och självklart är vårt fokus framåt att nå 100 %.

* Pga gällande sekretessregler i Skolverkets databas SIRIS grundas detta värde tills vidare på Vittraskolornas egna beräkningar. 

Har du frågor kring en enskild skolas resultat kan du vända dig till respektive rektor eller till Frida Gustafsson Wennö, Chef Kvalitet och Utveckling i Vittraskolorna. Du når henne på frida.gustafsson.wenno@vittra.se eller 08-794 42 06.

Du hittar all statistik för Sveriges samtliga skolor här: http://siris.skolverket.se/ 

Vittras för- och grundskolor har förtroendet att ansvara för drygt 8000 barns och ungdomars lärande, utbildning och omsorg. Vi har 26 förskolor och grundskolor runt om i landet. Vår verksamhet ger goda resultat både när det gäller elevernas kunskapsresultat och hur föräldrar och elever upplever kvaliteten i vår verksamhet – något vi är mycket stolta över.

Susana Olsson Casas, VD för Vittraskolorna

Läxor? Whattaf…!?

5 Sep

Grattis du har fått ett nytt jobb! Under din första dag arbetar du intensivt och får massor gjort, det är faktiskt så att du hinner med mer än vad både du själv och din chef förväntat er. Men, precis som du ska gå hem för dagen fångar chefen upp dig och ger dig ett papper med ett glatt tillrop: ”Bra jobbat idag men jag ser att du glömt din Whattaf! -Här har du den, se till att du får den gjord till i morgon”. Eftersom du är ny på jobbet vågar du först inte fråga vad en Whattaf är men det visar sig vara en arbetsuppgift som liknar det du gjort under dagen. Under de kommande veckorna upprepas detta varje dag och det står klart att en Whattaf bara får göras på din fritid. Vid ett tillfälle frågade du om det inte var möjligt att få reda på alla månadens Wattafs på en gång med du fick svaret ett det helt enkelt inte gick ”Det är ju en Whattaf och den måste du göra hemma!”.

Jag tror inte att det finns många vuxna som skulle acceptera Whattafs men vi tycker att det är en självklarhet att barn ska göra det, och vi kallar det för Läxor.

Bilden tagen ev Mary Fitzgerald: http://www.mfitzgeraldphotography.net/

En av de vanligaste frågorna jag får om läxor är: ”Jag har hört att ni inte har läxor, stämmer det?” Mitt svar: ”Nej, det stämmer inte, men varför tycker du att läxor är viktiga?”. Jag brukar få fyra sorters reaktioner:

  1. För att det behövs, det visar att ungarna jobbar, att det är ambitiöst och det behövs mer tid än den i skolan. -Helt orimligt att läxor behövas av detta skäl. Det skulle lika gärna kunna vara ett bevis på raka motsatsen, att så lite blir gjort i skolan att man måste jobba hemma. Om detta vore sant så spetsas situationen till ytterligare när det blir möjligt att betala för ”läxhjälp” . -Intressant blogg om detta av Ann-Marie Körling, som så många gånger förr!
  2. Det är bra därför att man behöver träna disciplinen inför resten av livet.Men vänta ett tag… resten av samhället verkar vara mer intresserat av att saker och ting blir gjorda med hög kvalitet och i tid. -Det borde väl i så fall vara ett tecken på ännu mer disciplin att få läxorna gjorda redan i skolan?
  3. Vaddå, det är ju självklart, det har man ju alltid haft i skolan!? –Nej, det är kanske inte så självklart, att något har funnits tidigare brukar inte vara ett bra argument för att det ska fortsätta finnas… Vi kan ju räkna upp en hel del saker som gjorts i skolan som inte görs idag, en del är till och med förbjudna, tack och lov.
  4. För att det gör att jag kan hänga med i vad mitt barn gör i skolan, jag känner mig kompetent när jag kan hjälpa till.Det argumentet verkar ju vara bra! Men då borde vi kanske kunna lösa detta på ännu bättre sätt?

Tänk om vi istället skulle utgå från att läxor finns till för att:

  • Föräldrar ska kunna känna sig delaktiga i sina barns skolgång
  • För att barn och föräldrar ska göra något meningsfullt tillsammans som bidrar till utveckling i skolan
  • Vara ett komplement till skolarbetet: -”Läxor” skulle kanske rentav kunna vara aktiviteter som med fördel inte görs i skolan?

DÅ öppnar sig helt nya möjligheter! ”Läxor” behöver inte vara ”skoluppgifter” ska göras hemma,”Läxor” kan då bli uppdrag, utmaningar och aktiviteter som skapar en känsla av delaktighet och ökar förståelsen för det som görs i skolan. Att gemensamt läsa tidningen 10 minuter varje dag, att gå och se en utställning, att hyra en film och prata om den, att lära sig livräddning. Listan på meningsfulla saker som föräldrar och barn kan göra tillsammans som samtidigt skulle bidra till fördjupad förståelse av det som görs i skolan borde vara oändlig, och rolig!

Att debattera läxors vara eller icke vara om det är Whattafs vi diskuterar känns inte så meningsfullt, låt oss istället lyfta fram fler exempel på en modern och funktionell definition av vad läxor kan vara. -Då blir det nämligen självklart ATT de behövs och väldigt mycket mer intressant HUR de ska se ut, det är en diskussion vi i Vittra gärna kastar oss in i!

Over and out

Ante Runnquist

ante.runnquist@vittra.se

Vittras Barn- och elevombud

30 Aug

Här om dan gjorde jag en, om än rätt så ovetenskaplig…, undersökning bland några vänner om begreppet klagomålshantering. Av dom 6 jag frågade (ingen jobbar i skolan), fick jag snarlika svar av alla, och 4 av dom gav i stort sett SAMMA konkreta exempel. Resultatet av ”undersökningen” visade att klagomålshantering handlar om hur företag hanterar missnöjda kunder – och de exempel jag fick var övervägande IKEAs sätt att hantera kunder som inte fann alla skruvar och muttrar i möbelpaketen dom köpt.

Med vår nya skollag är alla som driver skola (huvudmän) skyldiga att ta emot och behandla klagomål och i skriftliga rutiner tydliggöra sin klagomålshantering. En av bakgrunderna till den nya lagstiftningen är att elever och föräldrar ska ha möjlighet att också vända sig till huvudmannen när de har klagomål mot utbildningen, eftersom det är huvudmannen som har ansvar för att rätta till bristerna.

Lagstiftningen är bra. Den stärker barns och elevers rättsäkerhet, det tycker vi i Vittra är jätteviktigt! Fast det är ju inte skruvar, muttrar och missnöjda möbelhandlande kunder vi har att göra med här… Det är elever och föräldrar som har synpunkter om något så viktigt som barnets skolgång, utveckling och lärande. Ställer det andra krav på klagomålshanteringen, eller?

I Vittra har vi rutiner för klagomålshantering (se varje skolas hemsida) och det ingår i vårt systematiska kvalitetsarbete. Elever och föräldrar kan lämna synpunkter på verksamheten direkt till pedagoger och rektor samt till huvudman.

Men utifrån devisen ”good enough is never enough – när vi jobbar med barn” tror jag att vi i förskola och skola behöver underlätta ännu mer för elever och föräldrar när det gäller barnets rätt till stöd och stimulans i sin utbildning. Ett sätt för oss på Vittraskolorna att göra det är genom Vittras Barn- och elevombud.

Vittras Barn- och elevombud heter Carola Ingersdotter och hon har i sin roll ett kompromisslöst fokus på elevernas bästa. Carolas uppgift är att i nära samarbete med skolor och föräldrar i alla lägen verka för att vi tillvaratar alla barns och elevers rättighet till en god lärandemiljö. Hon kan ge stöd och expertis till pedagoger och rektorer men också till elever och föräldrar. Carola har dessutom ett huvudmannaperspektiv både när det gäller främjande och förebyggande arbete, och utifrån vår vilja och vårt ansvar att rätta till brister i verksamheten.

Arbetet för att systematiskt utveckla förskola och grundskola underlättas av ett riktigt bra samspel mellan skola och hem, därför är föräldrars frågor och synpunkter alltid viktiga för oss. – Så har du barn inom Vittraskolorna och undrar över nått kring förskole- eller skolmiljön och/eller ditt barns rätt till stöd och stimulans i sin utbildning, kontakta gärna Carola.

Telefon: 08-794 42 42

Epost: carola.ingersdotter@vittra.se

Förresten – det här med att IKEAs kunder inte kan finna sina skruvar och muttrar i möbelpaketen händer tydligen inte så ofta längre, förmodligen tack vare väldigt professionell klagomålshantering!

Frida Gustafsson Wennö, Chef Kvalitet och Utveckling

If you’re so smart, what took you so long?

29 Aug

I visited a school the other day where one of the teachers had posted logical puzzles on the walls. Some of them were really hard and the kids were keen to show me the crown-jewel: the hardest one of them all, the completely impossible ”Cut the paper like this quiz”. I looked at it and was hooked within seconds. During the course of the day I saw teachers and pupils looking at the puzzle, exchanging ideas and solutions, I even found cut papers in different corners of the school, signs of efforts to solve the problem. Late in the afternoon I met two girls at the entrance, triumphant ”We have solved it, took us seconds!”. I was very impressed and asked them how and they replied equally triumphant ”We put it on the net and got a quick reply!”. I left the school both amused and bothered, there was something about this story.

I told the story to a colleague and we immediately ended up debating:

A. Was this cheating?

B. Was the method used by the girls somehow inferior to the traditional try-it-yourself-think-hard-on-your-own-method?

If ”Yes” on A: Why??? In any other situation in life this would be considered as effective problem solving. There is something very strange with the assignments we tend to give kids in schools, it’s often like they should be solved wearing blindfolds. Take the average test in any school, in any country: How much of a challenge would it be if the student could use digital technology to solve it? What is left as a challenge once it has been googled? -if the answer is ”Very little” we might ask ourselves if these kinds of tests are relevant since the only thing tested is the child’s RAM (and that’s not in the curriculum).

http://www.flickr.com/photos/starsalive/4012182601/sizes/m/in/photostream/

Try it yourself! Choose strategy, are you using 20th or 21st century skills to solve it? Image: http://www.flickr.com/photos/starsalive/4012182601/sizes/m/in/photostream/

 

If ”Yes” on B: Why??? Why should the ability to use all available resources to solve a problem be inferior to doing it on your own, without ”help”? You might argue that the soloist approach develops your own thinking and ability think logically. -That might be true but the same could be said about the net-approach that requires collaborative skills and critical judgement, is that less important? Another objection to the girls’ approach is that it somehow makes them dependent on aid or support from technology. But, look at this from a child’s point of view: a) how many times in their lives will they not be surrounded by digital resources? b) Why should they be worse of at solving problems creatively because they are used to digital media?

Are we just passing a moral judgement that their way of solving the problem isn’t as good as ours (since we call their strategies ”cheating” or ”cutting corners”)? -To paraphrase the old saying ”If you’re so smart, why aint you rich?” kids might ask their teachers ”If you’re so smart, what took you so long?”

Over and out.

Ante Runnquist

ante.runnquist@vittra.se

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 113 andra följare